treść serwisu

Filtry

Kolekcja

Kategoria 1

Tworzywo / materiał

Kategoria 1

Autor / wytwórca

Kategoria 1

Miejsce powstania / znalezienia

Kategoria 1

Typ dokumentacji

Kategoria 1

Technika

Kategoria 1

Rodzaj obiektu

Kategoria 1

Lokalizacja / status

Kategoria 1

Czas powstania / datowanie
Era
Era
Data od:
Era
Wiek:
+
Rok:
+
Data do:
Era
Wiek:
+
Rok:
+

Inne systemy periodyzacji:

Kategoria 1

Typ licencji

Kategoria 1

Liczba wyników:

Obiekty

0
ujęcie całości od strony pierwszej, lekko z góry

Szkatułka z pokrywką

nieznany

XVIII? XIX?

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

S/G/537/ML - Widok Rynku i ul. Grodzkiej w Lublinie. Przy prawej krawędzi fragment budynku Trybunału, zza niego widoczna część elewacji kamienicy na rogu Rynku i ul. Grodzkiej. Po lewej perspektywiczny ciąg kamienich  północnej pierzei Rynku i ul. Grodzkiej. Na placu między zabudowaniami sylwetki przechodniów. Przedstawienie z dbałością o wierne oddanie szczegółów, modelowane zespołami drobnych punktowań, zdominowane odcieniami szarości i beżu.

Rynek i ulica Grodzka

Zakład Litograficzny Adolfa Pecq & Co.

1857

Muzeum Narodowe w Lublinie

S/G/546/ML - Widok Zamku i ul. Kowalskiej w Lublinie. Na pierwszym planie widok ukazanej z góry ul. Kowalskiej, w głębi bryła Zamku od strony południowo-zachodniego narożnika oraz fragmenty baszty i kaplicy św. Trójcy. Wzdłuż ulicy sylwetki przechodniów i wóz konny. Przedstawienie szczegółowe, z precyzyjnie oddanymi detalami architektonicznymi. Utrzymane w tonacji szarości i beżu.

Zamek Królewski w Lublinie

Zakład Litograficzny Adolfa Pecq & Co.

1857

Muzeum Narodowe w Lublinie

S/G/539/ML - Widok kamienicy Sobieskich /Konopniców/ przy Rynku w Lublinie. Ukazana od strony fasady, dwupiętrowa, nakryta dwuspadowym dachem. Otwór wejściowy zamknięty półkoliście, okna w dekoracyjnych, manierystycznych obramieniach.

Dom niegdyś Familii Sobieskich

Zakład Litograficzny Adolfa Pecq & Co.

1857

Muzeum Narodowe w Lublinie

S/G/518/ML - Widok wieży ariańskiej w Wojciechowie wzniesionej przed 1527 r. przez starostę lubelskiego Jana Pileckiego. Założona na planie czworoboku, trójkondygnacyjna. Od strony północnej umocniona uskokowymi narożnymi szkarpami, z otworem wejściowym, do którego prowadzą schody. Od południa przylega przybudówka z klatką schodową. Przy wschodniej szkarpie niski mur z bramą wejściową. Na pierwszym planie rozległy teren, po lewej dwie rozmawiające kobiety, jedna siedząca z dzieckiem, po prawej drewniana, kryta strzechą chałupa.

Kaplica Aryiańska

Zakład Litograficzny Adolfa Pecq & Co.

1857

Muzeum Narodowe w Lublinie

S/G/517/ML - Widok kościoła parafialnego w Gołębiu p.w. św. Floriana i św. Katarzyny. Manierystyczny (1628-36) kościół fundowany przez Jerzego Ossolińskiego ukazany od południowego-zachodu, fasada dwuwieżowa, elewacja nawy bocznej rozczłonkowana rzędem półkoliście zamkniętych okien, powyżej rząd okien doświetlających nawę główną. Po prawej widoczny fragment domku Loretańskiego. Kościół ukazany zza wysokiego muru, po prawej przylegający do muru parterowy dom. Na pierwszym planie dwie rozmawiające ze sobą kobiety, po lewej idąca drogą postać.

Kościół w Gołębiu

Zakład Litograficzny Adolfa Pecq & Co.

1857

Muzeum Narodowe w Lublinie

fotografia; W pracowni Apellesa XII - Ujęcie z przodu na białym tle. Czarno-biała, pozioma kompozycja rozświetlona od góry, ciemniejsza u dołu z punktem ostrości na dalszym planie. Na podłodze z płytek pcv leży obiekt w kształcie litery T, ujęty z góry, pod kątem, z częścią horyzontalną lekko przekręconą ku prawej, dolnej części kadru. Obiekt składa się z dwóch wiązek drewnianych listew i płótna, połączonych za pomocą sznurka oraz śrub. Część horyzontalna obiektu jest zdecydowanie ostrzejsza, lepiej widoczna od części wertykalnej, niewyraźnej i rozmazanej. Na porysowanej podłodze wyróżniają się koliste czarne linie.

W pracowni Apellesa XII

Smoczyński, Mikołaj

około 1984

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Krótka wiadomość na karcie pocztowej napisana obok danych adresata. Nad danymi adresowymi naklejony znaczek, na którym odciśnięta została okrągła pieczątka pocztowa. Na awersie czarno-biała fotografia z podpisem: „KAZIMIERZ DOLNY. Ruiny zamku króla Kazimierza”.
Treść: Serdeczne | pozdrowienia | Pestka

List do Tadeusza Perla

Kern, Paulina

1939-05-29

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Plik cyfrowy

Bez tytułu (Nalewki 14)

fotografia

Żmijewski, Artur

2020

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Znaleziono 23 obiektów

Kolekcje

9

Ścieżki edukacyjne

6

Brak wyników

Dodaj notatkę

Edytuj notatkę

0/500

Jakiś filtr
Data od:
Era
Wiek:
+
Rok:
+
Data do:
Era
Wiek:
+
Rok:
+
asd