treść serwisu

List do Tadeusza Perla

Nota popularyzatorska

List na karcie pocztowej z nadrukiem firmowym na awersie u góry po lewej. Ślady po oderwanych znaczkach pocztowych; nadruki - między innymi:

Zrzeszenie Przedstawicieli Handlowych i Komisantów | Warszawa, Królewska 16. | Tel. 522-26, 652-55.

Brak zachowanego stempla, oderwany znaczek, trudno datować list - aczkolwiek z wątków poruszanych w liście możemy sądzić, że jest napisany został wiosną, lato 1939 r., kiedy Perlowie rozważali zmianę swojego warszawskiego mieszkania. Słowa: ,,nie wiadomo, jak się stosunki ułożą" i kolejne podobne uwagi, m.in. o tym, że nie należy się poddawać zwątpieniu, przywołują na myśl atmosferę napięcia przedwojennego.

Obok danych adresata (paryski Hotel Riviera, w którym Perl mieszkał z krótkimi przerwami do czasu okupacji Francji, kiedy zaczął ukrywać pochodzenie) notatka nieznanym pismem, ołówkiem - adres podparyski. Treść:
Mój Drogi! Rozmawiałem dziś ze Szwalbem [tj. Natanem Szwalbem (1883–1943?), redaktorem ,,Naszego Przeglądu'' - red.], zapytując dlaczego tak rzadko zamieszcza Twoje artykuły. Na to otrzymałem odpowiedź, że nadsyłasz ostatnio streszczenia artykułów pism, które on tu otrzymuje. To nie jest dla niego interesujące. Natomiast chętnie będzie zamieszał oryginalne artykuły gospodarcze, czy też gospodarczo-polityczne. To dla Twojej wiadomości, abyś nie zadawał sobie zbędnej pracy. U nas poza tym nic nowego. Oglądaliśmy mieszkanie, zupełnie przyzwoite i dostępne w cenie, w nowych domach Zusu, lecz nie mam specjalnej ochoty przenoszenia się z uwagi na to, że nie wiadomo, jak się stosunki ułożą. Tak się wygląda obecnie. Pomimo to uważam, że nie należy poddawać się zwątpieniu. Świat i życie nie kończą się z dniem dzisiejszym. Trzeba swoje robić, nie oglądając się na cienie towarzyszące naszej pracy. Ty tak czyniłeś dotychczas i osiągałeś swoje zamierzenia. Wierzę, że i w przyszłości, która jeszcze cała leży przed Tobą, przy Twojej wytrwałości potrafisz wiele przezwyciężyć. Więc nie należy z konjunkturalnego nastroju pesymizmu czynić wyznanie wiary. Głowa do góry – to powinno być zasadą. Całuję Cię Leon
[Dopisek pionowo z lewej strony:] Wiele mają wpłacić za książki z zakresu literatury dziecięcej.
[Dopisek u góry po prawej:] w niedzielę pójdzie Twój artykuł w NP [,,Naszym Przeglądzie'']

transkr. Ewa Małkowska-Bieniek, oprac. Przemysław Kaniecki

Informacje o obiekcie

Informacje o obiekcie

Autor / wytwórca

Perl, Leon (1880-1943?)
nieznany

Rodzaj obiektu

korespondencja

Technika

rękopis, druk

Tworzywo / materiał

papier

Pochodzenie / sposób pozyskania

darowizna

Czas powstania / datowanie

1939

Miejsce powstania / znalezienia

powstanie: Warszawa (województwo mazowieckie)

Numer identyfikacyjny

MPOLIN-A50.1.132

Lokalizacja / status

obiekt nie jest teraz eksponowany

Może Cię również zainteresować:

Dodaj notatkę

Edytuj notatkę

0/500

Jakiś filtr
Data od:
Era
Wiek:
+
Rok:
+
Data do:
Era
Wiek:
+
Rok:
+
asd