treść serwisu

Ikonografia Szczecina 1900-1945 Muzeum Narodowe w Szczecinie

Wybrane grafiki i obrazy z lat 1900 – 1945, autorstwa anonimowych lub mniej znanych artystów, przedstawiające charakterystyczne dla przedwojennego Szczecina widoki Starego Miasta, Zamku Książąt Pomorskich, Portu oraz Wałów Chrobrego (Hakenterrasse).

Obiekty

0
widok na Wieżę Dzwonów zamku szczecińskiego z ul. Korsarzy - ujęcie z przodu; Widok w układzie pionowym z uliczki (ul. Kosarzy) na Wieżę Dzwonów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Wieża wraz z fragmentem skrzydła menniczego widoczna w centrum kompozycji na zamknięciu ulicy obudowanej z obu stron kamieniczkami. Po prawej w perspektywicznym skrócie ukazane dwa 3-kondygnacyjne budynki z 2-spadowymi dachami. Elewacje z wejściami w łuku pełnym, z charakterystycznym podziałem międzypiętrowym. Na górnych kondygnacjach przy oknach zwisające czerwone kwiaty. Po lewej fragment kamienicy czynszowej 4-kondygnacyjnej z gzymsami dzielącymi. Dalej w stronę zamku wysokie ogrodzenie, za którym rośnie okazałe drzewo. Wieża zamkowa z wejściem poprzedzonym przybudówką z trójkątnym tympanonem. Powyżej 4 kondygnacje wyznaczone dwoma wąskimi, wysokimi oknami; analogiczne, niższe w trójkątnym tympanonie, ponad którym wieżę wieńczy wieloboczna latarnia z miedzianym hełmem. Wieża z 2 oknami na każdej z 4 kondygnacji. Skrzydło mennicze 3-kondygnacyjne z wysokim dachem ceramicznym. W parterze zamknięty łukiem pełnym zamurowany przejazd z niewielkim oknem. Po lewej przy narożniku czerwona skrzynka pocztowa, nad nią gazowa latarnia. Widoczny w perspektywicznym skrócie szczyt z podziałem gzymsowym oraz 2-kondygnacyjny budynek bramny pomiędzy wieżą i skrzydłem. Wylot ulicy podkreślony silnym rozświetleniem na jezdni. W prawym dolnym narożniku sygnatura Runge czarną farbą.

Widok na Wieżę Dzwonów zamku szczecińskiego z ul. Korsarzy

Runge, Helene

1910 — 1919

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Akwaforta - Nabrzeże w Szczecinie - ujęcie z przodu; Widok na nabrzeże portu szczecińskiego z mostem Hanzy (Długim) w tle. Na Odrze liczne statki żaglowe i motorowe z okazałą jednostką parową w centrum. Na nabrzeżu marynarze. Nieboskłon zaokrąglony w górnych rogach. Podpisana odręcznie pod ilustracją po lewej: Stettin Bollwerk, po prawej podpis autora: Pallmann. Interesująca kreska świadcząca o dobrym wyczuciu ekspresji.

Stettin Bollwerk | Nabrzeże w Szczecinie

Pallmann, Kurt

1920 — 1935

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Panorama Odry z Hakenterrasse (obecnie Wały Chrobrego) - ujęcie z przodu; Widok na zakomponowaną w centrum obrazu łódź żaglową zacumowaną na Odrze w rejonie Wałów Chrobrego, których budynki (Rejencja i Muzeum) widoczne są w tle wraz z panoramą miasta utrzymaną w szarej zamglonej kolorystyce. Kadłub łodzi zielony, zwinięte żagle w kolorze rudym, niewielka lecz wyeksponowana świetlistym kolorem na szczycie masztu flaga armatorska czerwono-czarno-czerwona. Obok w lewej części przedstawienia drewniane belki odbojnicy, a z tyłu płynący holownik z czerwonym, dymiącym kominem. Po prawej stronie, za łodzią żaglową widoczny fragment biało-czarnego kadłuba barki oraz mniejszej łodzi z wioślarzem na dziobie. U dołu, uzyskana impastem toń spokojnie falującej rzeki, z odbijającymi się w niej statkami i mieniącym się w niej światłem słońca, wyłaniającego się zza szarych chmur. Doświetlone zostały także dwa duże gmachy w tle i zieleń na Hakenterrasse. Obraz sygnowany w prawym dolnym narożniku.

Panorama Odry z Hakenterrasse (obecnie Wały Chrobrego)

Runge, Helene

około 1915

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Widok na port i Wzgórze Zamkowe - ujęcie z przodu; Opracowany w manierze impresjonistycznej widok portu z panoramą miejską w tle, ukazujący typowy motyw, oglądany prawdopodobnie ze wschodniego brzegu Odry w rejonie Grabowa. Na I planie po prawej stronie drewniana dalba, za nią dziobowy fragment statku (frachtowiec) w trakcie prac remontowych. Na charakterystycznej, podwyższonej części burty duża, czytelna nazwa statku

Widok na port i Wzgórze Zamkowe

Dekkert Eugen

około 1930

Muzeum Narodowe w Szczecinie

obraz - Rynek Sienny w Szczecinie - Ujęcie z przodu. Widok fragmentu Rynku Siennego w Szczecinie z ratuszem i giełdą - okazały, barwny widok głównego placu Podzamcza w widoku od południa. Po prawej stronie barokowy szczyt Ratusza Staromiejskiego - z usługami w parterze, dwiema 4-osiowymi kondygnacjami głównymi i dwupoziomowym szczytem, zwieńczonym niskim naczółkiem. Po lewej oświetlona słońcem fasada giełdy w stylu Schinkla (z I poł. lat 30-tych XIX w.). Budynek 3-kondygnacyjny z płaskim dachem, okazałym przyziemiem z wysokimi oknami w łuku pełnym i wejściem po schodach. Na górnych kondygnacjach otwory okienne także przesklepione łukiem pełnym, zgrupowane w układ biforyjny, dwa okazałe maszty na dachu flankują oś wejściową. Po obu stronach wejścia kramy z markizami. W prześwicie pomiędzy budynkami fragment zabudowy kamienicowej i hełm wieży Zamku Książąt Pomorskich. W obrębie placu na I planie furmanka ciągniona przez jednego konia skierowana w stronę ulicy Siennej, druga stoi wzdłuż niewidocznej pierzei wschodniej placu. Pojedynczy przechodnie na brukowanym placu, dwa drzewa uzupełniają zieloną plamą centrum kompozycji. Impastowo, szerokim pędzlem malowany obraz w kolorystyce nieco przygaszony, zacieniony od prawej strony otaczającą plac zabudową.

Widok Rynku Siennego z ratuszem i giełdą

Polte Oswald

około 1920 — 1930

Muzeum Narodowe w Szczecinie

obraz - Ujęcie z przodu. Obraz przedstawiający fragment portu szczecińskiego prawdopodobnie w rejonie ujścia Duńczycy do Odry w okolicy Grabowa/Drzetowa. Na I planie po prawej w dolnym narożniku fragment pomostu (być może na cyplu Łasztowni między kanałem Grodzkim, a Dębickim) i zlewające się w jeden ciąg nurty rzeczne. Po bokach zadrzewione odcinki nabrzeża - po lewej z kominami fabrycznymi, a po prawej z zabudową o charakterze przemysłowym. Przy brzegu po lewej widoczne od strony dziobów trzy barki zakotwiczone burta w burtę, za nimi statek motorowy i żaglowiec ukazane bokiem, a w tle zabudowania przemysłowe z dymiącym kominem. Po prawej okazały statek motorowy płynący wzdłuż nabrzeża i trzy łodzie. W centrum ukazano dwa zakotwiczone żaglowce widoczne od strony dzioba oraz maszty stojących za nimi w głębi. Szeroka partia nieba z licznymi obłokami sięgająca linii horyzontu zamarkowanego granatowoszarymi wzgórzami. Obraz malowany impastowo, szerokimi pociągnięciami pędzla, utrzymany w niebieskiej tonacji z akcentami brązów w obrębie statków i zabudowy i rozbieleniami przechodzącymi w szarości i fiolety w partii nieba. szeroka, profilowana rama złocona.

Widok portu przy ujściu Duńczycy

Hoffmann, Wilhelm

1922

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Ujęcie z przodu. Widok na Wieżę Zamkową w tradycyjnym ujęciu od strony ul. Korsarzy z fragmentem jej zabudowy: po lewej stronie skraj 4-kondygnacyjnej kamienicy, po prawej 3 budynki pierzejowej zabudowy. Wieża Zamkowa przedstawiona w nieco przysadzistych proporcjach, z 3 oknami na górnej kondygnacji i po 2 na trzech niższych poziomach, wejście poprzez przedsionek z boniowanymi narożnikami w centralnej części przyziemia wieży. Po prawej skrzydło mennicze z częściowo widocznym przejazdem bramnym na dziedziniec oraz budynek - fragment skrzydła z 2 oknami na obu górnych kondygnacjach; przejazd zamurowany z okienkiem w centrum; dach dwuspadowy z kominem z dekoracyjną osłoną. Wieża utrzymana w kolorze zielono-szarym, skrzydło w ugrowo-brązowym. Bryła wieży częściowo przesłonięta zielenią drzew rosnących w ogrodzie za metalowym (szarym) ogrodzeniem umieszczonym w linii zabudowy pomiędzy kamienicą po lewej stronie i zamkiem. Na pierwszym planie po prawej fragment 2- kondygnacyjnej kamienicy z bramą przejazdową i okazałym masztem do sztandaru zamontowanym pod oknem I piętra. Dalej dwa kalenicowe budynki z charakterystycznym wysunięciem przed lico podwaliny I i II piętra. Schematycznie zamarkowane płyty ciągów pieszych po obu stronach jezdni. Błękitne niebo z drobnymi obłokami. Sposób malowania impastowymi plamami gęstej farby we fragmentach nieco nieporadny, amatorski.

Obraz - Grosse Ritterstrasse (obecnie ul. Korsarzy) z wieżą zamku

Rehbein S.

1932

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Stettin. Schlosskirche - Ujęcie z przodu. Szczecin. Kościół zamkowy.

Stettin. Schlosskirche | Szczecin. Kościół zamkowy

Krause, Hugo

około 1920 — 1930

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Grafika - pejzaż portowy - Ujęcie z przodu. Akwaforta na papierze w kolorze sepiowym przedstawiająca port w Szczecinie. Widok od strony północnej na Odrę w rejonie Wałów Chrobrego z panoramą miasta. Na pierwszym planie niewielki parowiec przycumowany do dalb na rzece w trakcie wyładunku towaru do stojącej obok szerokiej, płytkiej barki. W głębi po lewej drugi statek widoczny od strony dzioba w otoczeniu płytkich barek. Obok w tle kolejna jednostka stojąca bliżej nabrzeża. W tle ukazano panoramę Wałów Chrobrego z 2-wieżowym budynkiem rejencji po prawej stronie (ob. Urząd Wojewódzki), gmachem muzeum (z niską wieżą częściowo zasłoniętą przez komin statku) oraz wydłużonymi budynkami dawnego urzędu finansowego i zakładu ubezpieczeniowego (ob. Akademia Morska), przed którymi schematycznie zaznaczono skarpę w stronę nabrzeża. Po lewej fragment sylwety Starego Miasta z wysoką wieżą kościoła św. Jakuba i zespołem wież zamkowych wśród zamarkowanej zabudowy kamienicowej. Całość ujęta nieco z góry - partia nieba z rozproszonymi obłokami zajmuje 2/3 powierzchni grafiki. Bez sygnatur.

Akwaforta - pejzaż portowy

nieznany

1920 — 1940

Muzeum Narodowe w Szczecinie

obraz Widok na Odrę i port w Szczecinie - Ujęcie z przodu. Obraz w charakterystycznej dla H. Hartiga technice i sposobie malowania szerokimi, impastowymi pociągnięciami pędzla przedstawia widok portu z popularnymi spichlerzami, identyfikującymi szczecińskie nabrzeże. Na pierwszym planie dwie żaglowe łodzie rybackie, nawiązujące do tradycji żeglarskich portu, w głębi, przy nabrzeżu - okazałe, nowoczesne jednostki morskie i ledwie widoczna we mgle sylweta Mostu Kłodnego po lewej stronie . Prezentowane ujęcie nawiązuje do najbardziej znanego i cenionego widoku Szczecina wykonanego przez tego twórcę - 

Zimowy dzień w Szczecinie - widok portu

Hartig, Hans

1920 — 1935

Muzeum Narodowe w Szczecinie

płyta do miedziorytów - Ujęcie z przodu. Płytka miedziana z ryciną przedstawiającą fragment zamku od strony dziedzińca głównego z wieżą zegarową po prawej stronie i częścią dwóch górnych kondygnacji skrzydła południowego. W tle zamkowa wieża więzienna i kościół. Na pierwszym planie po lewej stronie korona drzewa.

Widok Wieży Zegarowej szczecińskiego zamku

nieznany

1920 — 1940

Muzeum Narodowe w Szczecinie

grafika - widok zakładów chemicznych na Pomorzanach - Ujęcie grafiki na białym tle. Widok z 

Widok zakładów chemicznych na Pomorzanach

nieznany

1907

Muzeum Narodowe w Szczecinie

grafika - wieża zamkowa od strony ul. Korsarzy - Ujęcie grafiki na białym tle. Widok na Wieżę Zamkową w tradycyjnym ujęciu od strony ul. Korsarzy z fragmentem jej zabudowy za narożnikiem z ul. Farną: po lewej stronie skraj 5-kondygnacyjnej kamienicy z boniowaną elewacją i gzymsami międzypiętrowymi (nr 5), po prawej 3 budynki pierzejowej zabudowy. Kreska rysunku bardzo zagęszczona, precyzyjna, efekty cienia wydobyte trawieniem, zadrobnioną linią, szrafowaniem. Znana z licznych fotografii bryła Wieży Zamkowej z cebulastym hełmem i przybudówką wejścia do kościoła zamkowego, przedstawiona jest w wersji sprzed remontu przeprowadzonego w latach 1925-27, tzn. z 2 oknami na każdej z 4 kondygnacji (później na ostatnim piętrze wykonano 3 okna). Po prawej skrzydło Mennicze z częściowo widocznym przejazdem bramnym na dziedziniec oraz budynek skrzydła z dekoracyjnym renesansowym szczytem. Zamurowany przejazd od strony ul. Rycerskiej z 1 oknem (bez łęku wnęki); dach dwuspadowy z kominem z dekoracyjną osłoną. Bryła wieży częściowo przesłonięta zielenią drzewa i krzewów rosnących w ogrodzie za metalowym ogrodzeniem umieszczonym w linii zabudowy pomiędzy kamienicą po lewej stronie i zamkiem. Na I planie po prawej fragment 2- kondygnacyjnej kamienicy z bramą przejazdową, dalej dwa kalenicowe budynki z charakterystycznym nadwieszeniem górnych pięter, nietypowo wygiętymi rurami spustowymi, wielopodziałowymi oknami otwieranymi na zewnątrz, ozdobionymi skrzynkami z kwiatami. Bruk jezdni i chodnika z rynsztokiem. Pomimo sugestywnej precyzji rysunku nie ustrzeżono się nieścisłości, np. boniowanie na kamienicy po lewej ukazano na 3 kondygnacjach, choć wszelkie fotografie wskazują, że zastosowano je tylko na parterze; brakuje lewego okna na 4 kondygnacji wieży, przesłoniętego przez koronę drzewa; nieprawidłowo opracowano skrót perspektywiczny zwieńczenia dachu wieży po stronie północnej.

Widok na Wieżę Dzwonów zamku w Szczecinie

Fischer, Helma

przed 1925

Muzeum Narodowe w Szczecinie

grafika - Widok na Wały Chrobrego - Ujęcie z przodu. Widok na Taras Hakena, obecne Wały Chrobrego w Szczecinie zza Odry, z dwoma głównymi budynkami: Muzeum Miejskiego po lewej i Rejencji (ob. Urząd Wojewódzki) po prawej stronie. Na I planie Odra widziana z Łasztowni z zacumowanymi przy zachodnim brzegu w kilku rzędach statkami pasażerskimi i holownikami. Głębokie odbicie statków i panoramy w lekko sfalowanej tafli wody. Na bulwarze nadbrzeżnym wydłużone, drewniane wiaty przystani i drobne postaci przechodniów oraz charakterystyczne latarnie flankujące masyw tarasu widokowego z niszą basenu na poziomie bulwaru. Na skrajach zadrzewionej ulicy wieńczącej wzgórze dwa kolumnowe pawilony ograniczające centralne założenie widokowe i porośnięte trawą boczne skarpy. W górnej części monumentalne budynki użyteczności publicznej: od lewej dwuwieżowy, wieloszczytowy gmach administracji rządowej, a po lewej siedziba muzeum (dawniej miejskiego, dziś narodowego) o zwartej bryle rozdzielonej pilastrami i zwieńczonej centralną, przysadzistą wieżą. Widok ujęty ze skosu umożliwia ukazanie części bocznych elewacji budynków.

Widok Hakenterrasse (obecnie Wały Chrobrego)

Andreas Jensen

około 1918

Muzeum Narodowe w Szczecinie

grafika - widok portu i Wałów Chrobrego - Ujęcie  grafiki na białym tle. Widok Szczecina od strony północnej z fragmentem portu, Wałami Chrobrego i panoramą Starego Miasta. Grafika o charakterze pamiątkowym, przypominająca fotografie z lat 20-tych XX w. wykonana przez grafika zajmującego się pamiątkowymi wedutami i widokami architektury. Ośrodkiem kompozycji jest Odra z zacumowanymi przy obu brzegach statkami, w centrum płynący w stronę widza duży parowiec prowadzony przez dwa dymiące holowniki. Po prawej stronie zachodni brzeg Odry z wielobocznym dachem budynku na nabrzeżu i ciągiem kamienic w rejonie Dolnego Wiku (obecna ul. Jana z Kolna) z podbarwionymi na kolor brązowo-czerwony dachami budynków. Za nimi charakterystyczny komin centrali elektrycznej przy dzisiejszej ul. Storrady, a powyżej reprezentacyjna zabudowa Wałów Chrobrego, z dwuwieżowym budynkiem rejencji (ob. Urząd Wojewódzki) oraz gmachem muzeum miejskiego i pawilonami wieńczącymi schody tarasów. Po lewej stronie muzeum brakuje siedziby dyrekcji ceł, co pozwala na datowanie ilustracji na okres poprzedzający lato 1914 r. W tle schematycznie opracowana zabudowa Starego Miasta z sylwetą zamku i wysoką wieżą kościoła św. Jakuba. Partia nieba z obłokami i dymami oraz rzeki z odbiciami w wodzie podbarwione kolorem niebieskim, nieco ciemniejszym odcieniem błękitu podkolorowano również dachy budynku rejencji, muzeum i pawilonów.

Widok portu i Wałów Chrobrego

Timstein M.

1914

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Znaleziono 19 obiektów

Brak wyników

Może Cię również zainteresować:

Dodaj notatkę

Edytuj notatkę

0/500

Jakiś filtr
Data od:
Era
Wiek:
+
Rok:
+
Data do:
Era
Wiek:
+
Rok:
+
asd