treść serwisu

Fragment parku w Łańcucie z Gloriettą

Fotografia

Jest częścią kolekcji: Fotografia

Nota popularyzatorska

Fragment parku w Łańcucie z glorietą
Fotografia przedstawia glorietę, budowlę parkową położoną na północno-zachodnim bastionie fortyfikacji, wzniesioną około 1810r. według projektu Chrystiana Piotra Aignera. Klasycystyczna glorieta złożona jest z ośmiu korynckich kolumn ustawionych na niskim cokole, dźwigających belkowanie. W gloriecie stoi na cylindrycznym cokole marmurowy posąg Diany dłuta Prospera d`Epinay`a wykonany w Rzymie w 1899r. (zob. B. Trojnar, Rzeźba w Muzeum-Zamku w Łańcucie. Dzieje kolekcji, ekspozycja, katalog, Łańcut 2006. s. 270, poz. 149). Przed glorietą rabaty kwiatowe i krzewy, w jej tle drzewa. Fotografia wykonana została latem. Fotografia wykonana została przez dr Józefa Piotrowskiego (1873-1939), lwowskiego historyka sztuki. Od 1 VI 920r. do 1929r. pełnił on funkcję konserwatora zabytków przy Lwowskim Urzędzie Wojewódzkim (zob. Piotr Lasek, Inwentaryzacja zabytków architektury w lwowskim okręgu konserwatorskim 1920-1939. Szkice z dziejów, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 2020, s. 32-62). Jest on autorem wydanego w 1933r. we Lwowie opracowania Zamek w Łańcucie. Zwięzły opis dziejów i zbiorów oraz autorem dokumentacji fotograficznej zamku w Łańcucie, jego wnętrz i zbiorów, stanowiących dziś własność Muzeum-Zamku w Łańcucie (m.in. albumy, t. I-X, Lwów 1936) oraz Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (albumy, t. I-IX, Lwów 1929).
Barbara Trojnar

Informacje o obiekcie

Informacje o obiekcie

Autor / wytwórca

Piotrowski, Józef (1878-1944)

Rodzaj obiektu

fotografia

Technika

fotografia

Tworzywo / materiał

papier

Czas powstania / datowanie

1929

Miejsce powstania / znalezienia

powstanie: Łańcut (Europa, Polska)

Właściciel

Muzeum - Zamek w Łańcucie

Numer identyfikacyjny

A-45

Lokalizacja / status

obiekt nie jest teraz eksponowany

Może Cię również zainteresować:

Dodaj notatkę

Edytuj notatkę

0/500

Jakiś filtr
Data od:
Era
Wiek:
+
Rok:
+
Data do:
Era
Wiek:
+
Rok:
+
asd