treść serwisu

608 Seeger | 608 Zegrze Pomorskie

Messtischblatt

Jest częścią kolekcji: Mapy archiwalne

Nota popularyzatorska

Mapa jest załącznikiem do spisu toponimów, wykonanego w ramach zainicjowanego przez pomorskiego językoznawcę dr. Roberta Holstena (1862–1954) projektu, polegającego na zebraniu z przedwojennej prowincji Pomorze w wyniku wywiadów terenowych i kwerendy źródeł nazw obiektów fizjograficznych naturalnych i antropogenicznych oraz miejsc zamieszkanych i niezamieszkanych. Mapy topograficzne typu Meßtischblatt w skali 1:25 000 charakteryzują się bardzo wysoką szczegółowością i dokładnością odwzorowania topografii terenu. Mapę 608 Seeger II opracowano w 1889, wydano w 1891, a dodrukowano w 1918 roku. Obejmuje obszar w pobliżu miejscowości Seeger, Kreis Bublitz, potem Köslin, Reg. Bez. Köslin, Prov. Pommern, dziś Zegrze Pomorskie, pow. koszaliński, woj. zachodniopomorskie, Polska. Jest jedynym zachowanym egzemplarzem arkusza przedwojennej mapy topograficznej oznaczonego godłem 608, zawierającym dane o lokalizacji obiektów i ich nazw w zasobie archiwalnym Flurnamen Sammlung. Na drukowanej mapie ręcznie naniesiono warstwę z numeracją obiektów fizjograficznych odnoszących się do miejscowości: Streckenthin, dziś Strzekęcino; Schwessin, dziś Świeszyno; Mersin, dziś Mierzym; Zewlin, dziś Cewlino; Rossnow, dziś Rosnowo; Gr. Satspe, dziś Zaspy Wielkie; Pobanz, dziś Pobądz. Andrzej Chludziński

Informacje o obiekcie

Informacje o obiekcie

Autor / wytwórca

Holsten, Robert (1862-1954)
Haack (czynny około 1934-1935)
Königlich Preußische Landesaufnahme, Berlin (1875-1921)

Wymiary

cały obiekt: wysokość: 49 cm, szerokość: 52 cm

Rodzaj obiektu

Messtischblatt

Technika

pismo odręczne, druk jednobarwny; czarny

Tworzywo / materiał

tkanina, papier

Pochodzenie / sposób pozyskania

pozyskanie własne

Czas powstania / datowanie

1934 — 1935

Miejsce powstania / znalezienia

powstanie: Kreis Bublitz, powiat historyczny (Rzesza Niemeicka), Berlin (Niemcy)

Właściciel

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Numer identyfikacyjny

MNS/ADA-M/171

Lokalizacja / status

obiekt nie jest teraz eksponowany

Może Cię również zainteresować:

Dodaj notatkę

Edytuj notatkę

0/500

Jakiś filtr
Data od:
Era
Wiek:
+
Rok:
+
Data do:
Era
Wiek:
+
Rok:
+
asd