treść serwisu

Pamiątki po żydowskich letnikach Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

W kolekcji pamiątek osobistych zgromadzonych w Muzeum POLIN znajduje się bogaty zbiór przedmiotów codziennego użytku, które stanowią często jedyną pamiątkę po rodzinach polskich Żydów, które zginęły w Zagładzie. Nazwiska wielu z nich nie są dziś znane, ponieważ odeszli razem ze swoimi bliskimi i nie ma już komu pamiętać historii ich życia i tragicznej śmierci. W chwili przyjęcia do Muzeum przedmioty te stają się materialnym nośnikiem służącym do opowiedzenia historii ich dawnych właścicieli, tym samym zachowania pamięci o rodzinach polskich Żydów, do których dawniej należały.
Przykładem tego rodzaju obiektów jest zbiór piętnastu sztućców, na który składa się jedna łyżka stołowa oraz dziewięć łyżeczek deserowych. Przedmioty nie stanowią kompletu, zostały wytworzone przez trzech różnych producentów. To pamiątka po rodzinie żydowskich letników z Łodzi, którzy co roku spędzali letnie miesiące u rodziny Marciniaków mieszkającej w Orchowie.
Letnicy byli pobożnymi Żydami. W związku z przestrzeganiem przez nich nakazów religijnych, posługiwali się własnymi sztućcami, które były przez nich koszerowane – zachowywane w stanie obowiązującej w Judaizmie rytualnej czystości (https://sztetl.org.pl/pl/slownik/koszer).
Wakacje 1939 roku były ostatnimi, które rodzina łódzkich Żydów spędziła w Orchowie. Nawet jeśli ocaleli z Zagłady, już nigdy nie powrócili do letniska. W tym samym roku rodzina polskich gospodarzy została wypędzona z domu, który zajęli Niemcy. Kiedy po zakończeniu wojny powrócili do Orchowa, w domu zachowała się cześć sztućców po letnikach. Przedmioty te nigdy nie były używane przez rodzinę gospodarzy. Do momentu przekazania do Muzeum były przechowywane oddzielnie.
Przechowywanie pożydowskich pamiątek stanowi swego rodzaju brzemię. W latach 90. syn gospodarzy postanowił przekazać sztućce (wraz z odpowiedzialnością za zachowanie pamięci o ich pierwotnych właścicielach) krewnym, którzy mieszkali w tej samej miejscowości. Z tego domu w 2015 roku trafiły już do Muzeum.
Historia sztućców stanowi świadectwo (jedno z wielu) szczególnego stosunku Polaków do przedmiotów pożydowskich – ich tabuizacji. Łączył on w sobie bowiem potrzebę zachowania pamięci o dawnych właścicielach przedmiotów (świadomość, że są cudze) ze strachem przed innością.
Żyjący członkowie rodziny gospodarzy nie pamiętają już nazwiska letników. Sztućce stanowią jedyny ślad ich obecności w Orchowie. MF

Obiekty

0
Łyżeczka deserowa wykonana ze stopu metali (biały metal), pokryta cienką warstwą srebrnej powłoki (platerowana). Kształt czerpaka jest eliptyczny - silniej zwężający się w stronę zakończenia czerpaka, delikatniej w stronę trzonka. Trzonek jest płaski, lekko rozszerza się ku dołowi. Po środku trzonka umaszczona została aplikacja roślinna. Aplikacja składa się z dwóch liści (najprawdopodobniej klonu) mieszonych jeden pod drugim. Po bokach widoczne są kiści drobnych owoców (winnych gron). Zakończenie trzonka zostało ścięte, tworząc trzy proste ściany (połowę sześcianu). Kształt ten został podkreślony poprzez żłobienie umieszczone wzdłuż krawędzi trzonka. Żłobienie zbiega się nad aplikacją przybierając kształt trójkąta, tym samym tworzy dla niego ramę. 

Łyżeczka

nieznany

1900 — 1939

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Łyżeczka deserowa wykonana ze stopu metali (biały metal), pokryta cienką warstwą srebrnej powłoki (platerowana). Kształt czerpaka jest eliptyczny - silniej zwężający się w stronę zakończenia czerpaka, delikatniej w stronę trzonka. Trzonek jest płaski, lekko rozszerza się ku dołowi. Po środku trzonka umaszczona została aplikacja roślinna. Aplikacja składa się z dwóch liści (najprawdopodobniej klonu) mieszonych jeden pod drugim. Po bokach widoczne są kiści drobnych owoców (winnych gron). Zakończenie trzonka zostało ścięte, tworząc trzy proste ściany (połowę sześcianu). Kształt ten został podkreślony poprzez żłobienie umieszczone wzdłuż krawędzi trzonka. Żłobienie zbiega się nad aplikacją przybierając kształt trójkąta, tym samym tworzy dla niego ramę. 

Łyżeczka

nieznany

1900 — 1939

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Łyżeczka deserowa wykonana ze stopu metali (biały metal), pokryta cienką warstwą srebrnej powłoki (platerowana). Kształt czerpaka jest eliptyczny - silniej zwężający się w stronę zakończenia czerpaka, delikatniej w stronę trzonka. Trzonek jest płaski, lekko rozszerza się ku dołowi. Po środku trzonka umaszczona została aplikacja roślinna. Aplikacja składa się z dwóch liści (najprawdopodobniej klonu) mieszonych jeden pod drugim. Po bokach widoczne są kiści drobnych owoców (winnych gron). Zakończenie trzonka zostało ścięte, tworząc trzy proste ściany (połowę sześcianu). Kształt ten został podkreślony poprzez żłobienie umieszczone wzdłuż krawędzi trzonka. Żłobienie zbiega się nad aplikacją przybierając kształt trójkąta, tym samym tworzy dla niego ramę. 

Łyżeczka

nieznany

1900 — 1939

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Łyżeczka deserowa wykonana ze stopu metali (biały metal), pokryta cienką warstwą srebrnej powłoki (platerowana). Kształt czerpaka jest eliptyczny - silniej zwężający się w stronę zakończenia czerpaka, delikatniej w stronę trzonka. Trzonek jest płaski, lekko rozszerza się ku dołowi. Po środku trzonka umaszczona została aplikacja roślinna. Aplikacja składa się z dwóch liści (najprawdopodobniej klonu) mieszonych jeden pod drugim. Po bokach widoczne są kiści drobnych owoców (winnych gron). Zakończenie trzonka zostało ścięte, tworząc trzy proste ściany (połowę sześcianu). Kształt ten został podkreślony poprzez żłobienie umieszczone wzdłuż krawędzi trzonka. Żłobienie zbiega się nad aplikacją przybierając kształt trójkąta, tym samym tworzy dla niego ramę. 

Łyżeczka

nieznany

1900 — 1939

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Łyżeczka deserowa wykonana ze stopu metali, pokryta cienką warstwą srebrnej powłoki (platerowana). Kształt czerpaka jest eliptyczny - silniej zwężający się w stronę zakończenia czerpaka, delikatniej w stronę trzonka. Trzonek jest płaski, lekko rozszerza się ku dołowi. Trzonek został ozdobiony oszczędnym wzorem geometrycznym (utrzymanym w stylistyce art déco). Na brzegach trzonka (na jego zakończeniu) umieszczone zostały bowiem trzy kolejne wcięcia, dzięki czemu uzyskano efekt trzech stopni. Z każdym kolejnym stopniem (w stronę krawędzi) trzonek jest coraz węższy. Efekt podkreślony jest przy pomocy płytkich rowków, które biegną skośnie od krawędzi stopnia, by zbiec się w jednym miejscu (na ok. 1/5 długości trzonka licząc od jego krawędzi). Połączenie wcięć tworzących stopnie i podkreślających je rowków pozwoliło na uzyskanie efektu nawiązującego do wachlarza. 

Łyżeczka

M. Klocman (Polska?; 19..-19..)

1900 — 1939

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Łyżeczka deserowa wykonana ze stopu metali, pokryta cienką warstwą srebrnej powłoki (platerowana). Kształt czerpaka jest eliptyczny - silniej zwężający się w stronę zakończenia czerpaka, delikatniej w stronę trzonka. Trzonek jest płaski, lekko rozszerza się ku dołowi. Trzonek został ozdobiony oszczędnym wzorem geometrycznym (utrzymanym w stylistyce art déco). Na brzegach trzonka (na jego zakończeniu) umieszczone zostały bowiem trzy kolejne wcięcia, dzięki czemu uzyskano efekt trzech stopni. Z każdym kolejnym stopniem (w stronę krawędzi) trzonek jest coraz węższy. Efekt podkreślony jest przy pomocy płytkich rowków, które biegną skośnie od krawędzi stopnia, by zbiec się w jednym miejscu (na ok. 1/5 długości trzonka licząc od jego krawędzi). Połączenie wcięć tworzących stopnie i podkreślających je rowków pozwoliło na uzyskanie efektu nawiązującego do wachlarza. 

Łyżeczka

M. Klocman (Polska?; 19..-19..)

1900 — 1939

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Łyżeczka deserowa wykonana ze stopu metali, pokryta cienką warstwą srebrnej powłoki (platerowana). Kształt czerpaka jest eliptyczny - silniej zwężający się w stronę zakończenia czerpaka, delikatniej w stronę trzonka. Trzonek jest płaski, lekko rozszerza się ku dołowi. Trzonek został ozdobiony oszczędnym wzorem geometrycznym (utrzymanym w stylistyce art déco). Na brzegach trzonka (na jego zakończeniu) umieszczone zostały bowiem trzy kolejne wcięcia, dzięki czemu uzyskano efekt trzech stopni. Z każdym kolejnym stopniem (w stronę krawędzi) trzonek jest coraz węższy. Efekt podkreślony jest przy pomocy płytkich rowków, które biegną skośnie od krawędzi stopnia, by zbiec się w jednym miejscu (na ok. 1/5 długości trzonka licząc od jego krawędzi). Połączenie wcięć tworzących stopnie i podkreślających je rowków pozwoliło na uzyskanie efektu nawiązującego do wachlarza. 

Łyżeczka

M. Klocman (Polska?; 19..-19..)

1900 — 1939

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Łyżeczka deserowa wykonana ze stopu metali, pokryta cienką warstwą srebrnej powłoki (platerowana). Kształt czerpaka jest eliptyczny - silniej zwężający się w stronę zakończenia czerpaka, delikatniej w stronę trzonka. Trzonek jest płaski, lekko rozszerza się ku dołowi. Trzonek został ozdobiony oszczędnym wzorem geometrycznym (utrzymanym w stylistyce art déco). Na brzegach trzonka (na jego zakończeniu) umieszczone zostały bowiem trzy kolejne wcięcia, dzięki czemu uzyskano efekt trzech stopni. Z każdym kolejnym stopniem (w stronę krawędzi) trzonek jest coraz węższy. Efekt podkreślony jest przy pomocy płytkich rowków, które biegną skośnie od krawędzi stopnia, by zbiec się w jednym miejscu (na ok. 1/5 długości trzonka licząc od jego krawędzi). Połączenie wcięć tworzących stopnie i podkreślających je rowków pozwoliło na uzyskanie efektu nawiązującego do wachlarza. 

Łyżeczka

M. Klocman (Polska?; 19..-19..)

1900 — 1939

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Łyżeczka deserowa wykonana ze stopu metali, pokryta cienką warstwą srebrnej powłoki (platerowana). Kształt czerpaka jest eliptyczny - silniej zwężający się w stronę zakończenia czerpaka, delikatniej w stronę trzonka. Trzonek jest płaski, lekko rozszerza się ku dołowi. Trzonek został ozdobiony oszczędnym wzorem geometrycznym (utrzymanym w stylistyce art déco). Na brzegach trzonka (na jego zakończeniu) umieszczone zostały bowiem trzy kolejne wcięcia, dzięki czemu uzyskano efekt trzech stopni. Z każdym kolejnym stopniem (w stronę krawędzi) trzonek jest coraz węższy. Efekt podkreślony jest przy pomocy płytkich rowków, które biegną skośnie od krawędzi stopnia, by zbiec się w jednym miejscu (na ok. 1/5 długości trzonka licząc od jego krawędzi). Połączenie wcięć tworzących stopnie i podkreślających je rowków pozwoliło na uzyskanie efektu nawiązującego do wachlarza. 

Łyżeczka

M. Klocman (Polska?; 19..-19..)

1900 — 1939

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Łyżka stołowa wykonana ze stopu metali (biały metal), pokryta cienką warstwą srebrnej powłoki (platerowana). Kształt czerpaka jest eliptyczny - silniej zwężający się w stronę zakończenia czerpaka, delikatniej w stronę trzonka. Trzonek jest płaski, lekko rozszerza się ku dołowi. Trzonek został ozdobiony oszczędnym wzorem geometrycznym (utrzymanym w stylistyce art déco). Dekoracja składa się z trzech prostych poprzecznych żłobień umieszczonych na jego zakończeniu. Po każdym kolejnym żłobieniu trzonek zwęża się, tworząc jakby trzy stopnie, z czego najwęższy znajduje się przy krawędzi. Wzdłuż bocznych krawędzi, trzonek został delikatnie pocieniony. 

Łyżka

Bracia Hanneberg (Warszawa; 1857-1965)

1900 — 1939

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Znaleziono 10 obiektów

Brak wyników

Może Cię również zainteresować:

Dodaj notatkę

Edytuj notatkę

0/500

Jakiś filtr
Data od:
Era
Wiek:
+
Rok:
+
Data do:
Era
Wiek:
+
Rok:
+
asd